ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 14/01/1980

הצעה לסדר-היום של חה"כ א. רובינשטיין בנושא: "הרצאות בשכר של חברי הכנסת בעת מושה הכנסת"; פניית מ"מ יו"ר ועדת העבודה והרווחה בדבר כפילות הדיונים בוועדות באותו נושא; קביעת מסגרת הדיון בעקבות הודעה מדינית של ראש הממשלה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים