ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 08/01/1980

הגשת הסתייגות למליאת הכנסת הנושא שוועדת הכנסת קבעה שיש בו חריגה מגדר הנושא; ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים בדבר אי הכרה בדחיפות הצעותיהם לסדר-היום בנושאים הבאים; קביעת מסגרת הדיון שיתקיים בעקבות הודעת הממשלה בנושא: "המלצות הוועדה הממלכתית לבדיקת מעמד המורה ומקצוע ההוראה"; שאילתה; תלונת חבר-הכנסת אולמרט נגד חברי הכנסת חריש ואמוראי בדבר התבטאויותיהם בישיבת הכנסת מיום 13/06/79; תלונת חבר-הכנסת שחל בדבר התבטאויות שר החקלאות מר אריאל שרון בישיבת הכנסת מיום 13/06/79 בעת הדיון בהצעה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים