ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 07/01/1980

החזרת היוון פנסיה - שעורי ריבית; הצעה לתיקון תקנון הכנסת - הוספת סעיף 10 א' לתקנון; הצעת חבר הכנסת א. רובינשטיין בעניין דברי הדואר של חברי הכנסת בהקשר לחוק חסינות חברי הכנסת; פניית יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט בדבר הסמכת ועדות לאשר תקנות על פי חוק יסוד: משק המדינה; קביעת מסגרת הדיון בהצעת חוק התקציב (מס' 2), התש"ם-1979 בקריאה שניה ושלישית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים