ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 01/01/1980

המשך הדיון בתלונת חבר הכנסת שחל בדבר התבטאויות שר החקלאות מר אריאל שרון בישיבת הכנסת מיום 13/06/79 בעת הדיון בהצעה לסדר היום בעניין אלון מורה; הצעות לתיקון תקנון הכנסת; ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים בדבר אי הכרה בדחיפות הצעותיהם לסדר היום בנושאים הבאים; פניית יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט בדבר הטענה כי אין אפשרות לבחור בחבר הכנסת שאינו חבר הוועדה כיו"ר ועדת המשנה לחוקי יסוד; קביעת הוועדה שתדון בחוק שיפוט בתי הדין הדתיים הדרוזיים (תיקון), התשל"ט-1979; קביעת מסגרת הדיון בהצעות אי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים