ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 31/12/1979

דו"ח ועדת המשנה בעניין הצפיפות במזנון חברי הכנסת; הודעת חבר הכנסת יוסף תמיר; הצעת חבר הכנסת מ. שחל בדבר שאילתות דחופות; קביעת מסגרת הדיון בנושא: הצורך בהוזלת מחירי הנפט והסולר להסקה ביתית בכל אזור ההר לרבות ירושלים וצפת - הצעה לסדר היום של חבר הכנסת ע. ברעם; שחרור חוק להארכת תקפן של תקנות שעת חירום (יהודה ושומרון, חבל עזה, רמת הגולן סיני ודרום סיני - שיפוט בעבירות ועזרא משפטית), התש"ם 1979 מחובת הנחה מוקדמת על שולחן הכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים