ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 24/12/1979

בקשת הממשלה לשחרר את חוק העונשין (תיקון מס' 12) מחובת הנחה מוקדמת על שולחן הכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים