ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 18/12/1979

ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים בדבר אי הכרה בדחיפות הצעותיהם לסדר היום בנושאים הבאים; קביעת הוועדה שתדון בחוק העונשין (תיקון מס' 12), התש"ם -1979; ראשות ועדת המשנה לחוקי יסוד- הצעת הכנסת קורפו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים