ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 17/12/1979

דיון בעקבות ": 1. הצעה לסדר היום של ח"כ י. רום בנושא: "הפגיעה במעמד שליחי ציבור עקב הפקת רווחים פרטיים"2. הצעה לסדר - היום של חבר -הכנסת א. רובינשטיין בנושא: "הרצאות בשכר של חברי הכנסת בעת מושב הכנסת"; הרכב ועדת המשנה בראשות חבר הכנסת ש. טולידאנו לבדיקת עבודת הביקורת הפנימית של הכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים