ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 10/12/1979

אישור נוסח ההצעה להוספת סעיף 10 א. לתקנון, בדבר מינוי ממלא מקום יושב ראש ועדה מועדות הכנסת; המשך הדיון-בהתאם לסעיף 67 (ב) לתקנון -בדבר הוצאת חברת-הכנסת גאולה כהן מישיבת הכנסת ביום 21/11/79; הצעות נוהל הדיון בעקבות הפעלת הוראות סעיף 67(א) לתקנון; הצעת חוק הבחירות לגופים ציבוריים (תיקון), (למניעת זיופים בבחירות למוסדות מפלגתיים, התש"ם-1979, (של חברי הכנסת י. ברמן וא. כץ -עוז); חוק העונשין (תיקון מס' 12), התש"ם-1979; קביעת הוועדה שתדון בנושאים: חוק האזרחות (תיקון מס' 4), התש"ם-1979; קביעת מסגרת הדי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים