ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 03/12/1979

אישור נוסח ההצעה לתיקון התקנון בדבר מינוי ממלא מקום יושב ראש ועדה מועדות הכנסת; המשך הדיון - בהתאם לסעיף 67 (ב) לתקנון - בדבר הוצאת חה"כ ג. כהן מישיבת הכנסת ביום 21/11/79; קביעת הוועדה שתדון בהצעת חוק בתי קברות צבאיים (תיקון סעיף 1), התשל"ט-1979 - הצעת חה"כ א. רון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים