ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 20/11/1979

אישור בקשתם של חברי הכנסת מ. שמיר וג. כהן לשנות שם סיעתם ל"סיעת התחיה-בנא"י"; הצבעה על הצעותיהם של חברי הכנסת וקורפו לתיקון התקנון; עיון בדו"ח פנימי של הכנסת לשנת 1978/79; ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים שלא להכיר בדחיפות הצעותיהם לסדר-היום בנושאים הבאים; קביעת מסגרת הדיון בנושאים הבאים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים