ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 19/11/1979

דו"ח מפגישה שהתקיימה עם יושב ראש הכנסת בעניין ישיבות הכנסת בימי ד' בשבוע; הצעות חברי הכנסת ה. זיידל וי. תמיר בעניין הצפיפות במזנון חברי הכנסת; פניות בדבר חדרי עבודה לסיעות בכנסת; קביעת הוועדה שתדון בהצעה לסדר-היום של חה"כ י. רום בנושא: "הפגיעה במעמד שליחי ציבור עקב הפקת רווחים פרטיים", ובהצעה לסדר היום של חה"כ א. רובינשטיין בנושא: "הרצאות בשכר של חברי הכנסת בעת מושה הכנסת"; קביעת מסגרת הדיון בהצעות אי-אמון לממשלה; קביעת מסגרת הדיון בנושא "החינוך בתפוצות "-הצעה לסדר היום של חה"כ י. יצחקי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים