ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 12/11/1979

בחירת ממלא-מקום ליושב-ראש הכנסת בעת העדרו מן הארץ; פניית חבר-הכנסת מ. וירשובסקי שישיבות הכנסת בימי ד' בשבוע תחלנה בשעה 16:00

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים