ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 07/11/1979

נקיטת צעדים על מנת שהנואם במליאת הכנסת יעמוד בזמן העומד לרשותו בדיוני הכנסת; קביעת מסגרת הדיון בהודעה הממשלה על צירוף שרים ושינוי בחלוקת התפקידים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים