ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 06/11/1979

ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר - היום; פניית חה"כ י. יצחקי לאפשר לו לצטט מדיוני ועדת החינוך והתרבות לצורך פרסום חוברת "הילד החריג"; קביעת מסגרת הדיון בהודעת הממשלה על שינויים בתפקידי השרים באם תימסר היום בכנסת על צירוף שרים ושינוי בחלוקת תפקידים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים