ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 05/11/1979

שחרור הצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון מס' 2), התש"ם-1979 מחובת הנחה מוקדמת על שולחן הכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים