ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 30/10/1979

אישור נוסח ההצעה לתיקון התקנון -החלפת סעיף 42(ד) -בדבר מתן תשובה בכתב לשאילתה בתקופת הפגרה; דברי ברכה ליועץ המשפטי לוועדה. א. בר-זכאי, הפורש מתפקידו בכנסת; הצעות חברי הכנסת קורפו וברמן לתיקון התקנון; השגות חברי הכנסת עמאר וטובי להצעה לתיקון התקנון "החלפת סעיף 67"; ערעוריו של חבר-הכנסת טובי על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים בדבר אי הכרה בדחיפות הצעותיו לסדר-היום בנושאים הבאים; פניות חברי הכנסת טובי ופעיל בדבר סגירת המיקרופונים בכנסת; קביעת הוועדה שתדון בחוק הבטחת הכנסה, התש"ם-1979

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים