ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 23/10/1979

הצעה לתיקון שכר חברי-הכנסת; הצעות חבר-הכנסת חיים קורפו לתיקון התקנון: הצעת יושב-ראש הוועדה, חבר-הכנסת ברמן לתיקון התקנון בדבר הגבלת קריאות-הביניים; הצעת מר קיטרון בדבר מינוי ממלא-מקום יושב-ראש ועדה מוועדות הכנסת; פניית חבר-הכנסת יצחקי בדבר חזרתו לסיעה עצמאית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים