ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 22/10/1979

הצעת חה"כ ש. טולידאנו לתיקון התקנון; השגות חה"כ מ. עמאר לתיקון התקנון בדבר "החלפת סעיף 67"; קביעת מסגרת הדיון בהצעה לסדר-היום של חה"כ ז'. אמיר בנושא: "מצבן הכספי של הרשויות המקומיות"; קביעת מסגרת הדיון בהצעה לסדר-היום של חה"כ ע. הדר (הורביץ) בנושא" המדיניות הכלכלית של הממשלה והסקטור היצרני בארץ"; קביעת מסגרת הדיון בהצעות להביע אי-אמון לממשלה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים