ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 01/08/1979

ערעורו של חה"כ ח. קורפו על החלטת הוועדה בדבר הקדמת הדיון בהצעת חוק התקציב לשנת הכספים 1979 (תיקון) - (הצעת קבוצת חברי הכנסת) -בהתאם לסעיף 109 לתקנון הכנסת-לפי בקשת חבר הכנסת מ. שחל; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים