ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 31/07/1979

בקשה לשחרור מחובת הנחה מוקדמת על שלחן הכנסת את חוק המקרקעין (תיקון) (מצוות שמיטה), התשל"ט-1979; בקשת חבר-הכנסת מ. כהן לשינוי החלטת הוועדה בדבר קביעת הוועדה שתדון בהצעה לסדר היום שלו בנושא: "בית הלוחם ויד לבנים בחיפה"; הודעה אישית של חברי-הכנסת בהתייחס להודעת חבר-הכנסת פלאטו-שרון; הערה בעניין משך הדיון בהסרת חסינות חבר-הכנסת פלאטו-שרון במליאה; הצעות לתיקון התקנון; חלוקת החדרים לחברים; ערעורו של חה"כ ח. קורפו על החלטת הוועדה בדבר הקדמת הדיון בהצעת חוק התקציב לשנת הכספים 1979(תיקון); פניית חבר-הכנס

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים