ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 30/07/1979

"בניית בית - הלוחם ובית יד - לבנים בחיפה (למעט החלק שהוא סוב - יודיצה) " - הצעה לסדר - היום של חה"כ מ. כהן; "הדאגה לגורלן של נשים מוכות" - הצעה לסדר היום של חה"כ ח. דרוקמן, מ. פעיל, וג. כהן; "הצורך בהגברת מערכת החינוך בצה"ל " - הצעה לסדר - היום של חה"כ מ. אלגרבלי; בחירת ממלא - מקום ליו"ר הכנסת בתקופת העדרותו מהארץ; חוק רכישת מקרקעין בנגב (הסכם השלום עם מצרים), התשל"ט - 1979; עבודת הועדות בפגרה; ערעור חה"כ ח. קורפו על החלטת הוועדה מיום 24 ביולי בדבר הקדמת הדיון בחוק התקציב 1979 (תיקון ), בהתאם לס

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים