ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 24/07/1979

בקשת חבר-הכנסת נוף לשחרר מחובת הנחה של 60 יום הצעת חוק פרטית בנושא חוק הנהגת שעון קיץ; בקשת יו"ר ועדת החינוך והתרבות למזג שתי הצעות חוק; המשך הדיון בבקשת היועץ המשפטי לממשלה, פרופ' י. זמיר, בדבר נטילת חסינות מחבר-הכנסת פלאטו-שרון, (עמ' 7-27); הצעת חבר-הכנסת קורפו לתיקון התקנון; הקדמת הדיון בהצעת חוק התקציב לשנת הכספים 1979(תיקון), התשל"ט-1979; הקדמת הדיון בחוק רשות השידור (הוראת שעה), התשל"ט-1979; ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים בדבר אי הכרה בדחיפות הצעותיהם לסדר-היום; קביעת ה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים