ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 23/07/1979

סיכום הדיון בעניין סדר והתנהגות בישיבות הכנסת; הצעת יו"ר הוועדה חה"כ י. ברמן לתיקון התקנון בדבר הגבלת קריאות הביניים; הצעות חה"כ ח. קורפו לתיקון התקנון; קביעת הוועדה שתדון בנושא "החינוך המיוחד" - הצעה לסדר-היום של חה"כ י. יצחקי; קביעת הוועדה שתדון בנושא "המצוקה הכספית ברשויות המקומיות" - הצעה לסדר היום של חה"כ ז. עטשי; קביעת מסגרת הדיון בנושא"החלטת הממשלה על הקפאת המחירים" - הצעה לסדר היום של חה"כ ד. גולומב

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים