ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 17/07/1979

בקשתם של חברי הכנסת גאולה כהן ומשה שמיר להכיר בהם כבסיעה חדשה בשם: "סיעת ארץ - ישראל"; המשך הדיון בבקשת היועץ המשפטי לממשלה לנטילת חסינותו של חבר - הכנסת פלאטו - שרון; ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים בדבר אי הכרה בדחיפות הצעותיהם לסדר - היום בנושאים הבאים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים