ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 10/07/1979

המשך הדיון בבקשה היועץ המשפטי לממשלה, פרופ' י. זמיר, בדבר נטילת חסינות מחבר-הכנסת שמואל פלאטו-שרון; חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות ) (הוראת שעה) (תיקון), התשל"ח-1978, התשל"ט-1979 שחרור מחובת הנחה מוקדמת על שולחן הכנסת; ערעורו של חבר-הכנסת תופיק טובי על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים בדבר אי-הכרה בדחיפות ההצעה לסדר-היום בנושא: הספקת מים מזוהמים לכפר דיר חנא וסכנת מגיפה לכפר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים