ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 09/07/1979

אישור סיכום ועדת המשנה לדיון בתלונות על חברי הכנסת; הקדמת הדיון בהצעת חוק הבחירות למועצת הרבנות הראשית (הוראת שעה) (תיקון), התשל"ט 1979; קביעת הוועדה שתדון בהצעה לסדר היום של חה"כ ב. צ. רובין בנושא הצורך לשקול מחדש העברת משרדי עמידר לירושלים; קביעת מסגרת הדיון בהודעת הממשלה; שילוב הדיון בהצעת חוק הבחירות למועצת הרבנות הראשית (הוראת שעה) (תיקון), התשל"ט 1979 והצעת חוק מועצת הרבנות הראשית לישראל, התשל"ט 1979 וקביעת מסגרת הדיון בחוקים הנ"ל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים