ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 03/07/1979

בקשת הממשלה לשחרר חוקים מחובת הנחתם של שלחן הכנסת; הצעות חברי הכנסת ברמן וקורפו לתיקון התקנון; ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים בדבר אי הכרה בדחיפות הצעותיהם לסדר-היום בנושאים הבאים; קביעת מסגרת הדיון בהצעת אי-אמון לממשלה מטעם סיעת של"י; קביעת מסגרת הדיון בחוק שירות לאומי (תיקון); תלונת חבר-הכנסת טובי בדבר הוצאתו מישיבת הכנסת הנ"ל; תלונת חבר-הכנסת שחל בדבר התבטאויותיו של שר החקלאות א. שרון בישיבת הכנסת מיום 13.06.79 בעת הדיון בהצעה לסה"י בנושא אלון מורה; תלונת יושב-ראש הכנסת נג

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים