ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 02/07/1979

פניית חה"כ ד. גלם בדבר קביעת הדחיפות בהצעות המוגשות על ידי סגני יו"ר הכנסת; פניית חה"כ מ. וירשובסקי שישיבת הכנסת בימי ד' בשבוע תתחיל בשעה 16:00 והבוקר ינוצל לישיבות ועדותיה השונות של הכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים