ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 25/06/1979

אישור מסקנות ועדת-המשנה לדיון בדבר פגיעה בחסינותו של חה"כ צ. ביטון; בקשת חברי הכנסת גאולה כהן ומשה שמיר להכיר בהם כסיעה; בקשת יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט להגדיל מספר חברי הוועדה המשותפת לדיון בחוק התעבורה; החלטה בדבר פניית חה"כ מ. שחל בעניין הצעות חוק של חברי-הכנסת בדיון מוקדם; קביעת הועדות שידונו בנושאים: הערכות הממשלה והמשק לקראת הרחבת הקהיליות האירופיות" - הצעה לסדר-היום של חה"כ א. אבן: "קרנות הפנסיה של ההסתדרות" -הצעה לסדר היום של חה"כ מ. כהן; קביעת מסגרת הדיון בנושא "שאלת קיומן של קייטנות לי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים