ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 19/06/1979

המשך הדיון בבקשת היועץ המשפטי לממשלה, פרופ' י. זמיר, בדבר נטילת חסינות מחבר-הכנסת ש. פלאטו-שרון; ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים בדבר אי הכרה בדחיפות הצעותיהם לסדר-היום בנושאים הבאים; קביעת מסגרת הדיון בהצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת אמוראי בנושא: "כינון המטה למלחמה באינפלציה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים