ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 12/06/1979

בקשת היועץ המשפטי לממשלה, פרופ' י. זמיר, בדבר נטילת חסינות מחבר-הכנסת פלאטו-שרון; הצעה לסדר של חבר-הכנסת זיידל בנושא מברקו של מברקו של מר חלפון לחברי הכנסת; ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים בדבר אי הכרה בדחיפות הצעותיהם לסדר-היום בנושאים הבאים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים