ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 05/06/1979

בקשת היועץ המשפטי לממשלה לנטילת חסינות מחבר הכנסת פלאטו-שרון; מכתבו של חבר-הכנסת טולידאנו בנושא: חילופי דברים עם שר החקלאות בישיבת הכנסת מיום 30.05.79; ערעוריהם של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים בדבר אי הכרה בדחיפות הצעותיהם לסדר-היום בנושאים הבאים; קביעת הוועדה שתדון בהצעה לסדר-היום בנושא: "מצבן הכספי של הרשויות המקומיות בערי הפיתוח"; קביעת הוועדה שתדון בהצעה לסדר-היום בנושא: "תהליך השלום והשלכותיו על החברה והכלכלה הישראלית"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים