ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 29/05/1979

ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים בדבר אי הכרה בדחיפות הצעותיהם לסדר היום בנושאים הבאים; פניית חבר הכנסת משה שמיר לאשר לו שם; קביעת הוועדה שתדון בהצעה לסדר היום של חבר הכנסת יעקבי בנושא: "ההערכות הלאומית והממלכתית לקראת הקמת מפעל הפיתוח הבטחוני והאזרחי בנגב"; שאילתה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים