ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 28/05/1979

החזרת היוון פנסיה - שעור הריבית; פניית חה"כ מ. שמיר לאשר לו את השם "התנועה למען ארץ ישראל השלמה"; קביעת הוועדה שתדון בהצעה לסדר היום של חה"כ ג. יעקבי בנושא: ההערכות הלאומית והממלכתית לקראת הקמת מפעל הפיתוח הביטחוני והאזרחי בנגב; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים