ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 21/05/1979

בקשת חה"כ מ. שמיר לאשר לו את השם "התנועה למען ארץ ישראל השלמה"; סדרי ישיבות הכנסת - החלטת הוועדה שישיבות הכנסת בימי ד' בשבוע תפתחנה בשעה 12:00; קביעת הוועדה שתדון בהצעה לסדר-היום של חברי הכנסת ז. שובל, ש. ארבלי-אלמוזלינו, א. אבנרי וי. מ. אברמוביץ בנושא: "הסכנה ליהודי אירן בעקבות הוצאתו להורג של ראש הקהילה היהודית בטהרן; קביעת מסגרת הדיון בהצעות להביע אי-אמון בממשלה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים