ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 15/05/1979

אתיקה; בעיית קווי הטלפון לוועדות הכנסת; ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים בדבר אי-הכרה בדחיפות הצעותיהם לסדר-היום בנושאים הבאים; פניית חבר-הכנסת משה שמיר בדבר זכויותיו עם פרישתו מסיעת הליכוד; קביעת הוועדה שתדון בהצעה לסדר היום של חבר-הכנסת יעקבי בנושא: "ההערכות הלאומית והממלכתית לקראת הקמת מפעל הפיתוח הביטחוני והאזרחי בנגב"; קביעת הוועדה שתדון בחוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 15), התשל"ט-1979; שחרור חוק מלוות המדינה, התשל"ט-1979, מחובת הנחה מוקדמת לקראת הדיון בקריאה שניה ושלישית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים