ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 14/05/1979

פניית חה"כ מ. שמיר בדבר זכויותיו עם פרישתו מסיעת הליכוד; קביעת הוועדה שתדון בהצעה לסדר-היום של חה"כ ג. יעקבי בנושא: "ההערכות הלאומית והממלכתית לקראת הקמת מפעל הפיתוח הבטחוני והאזרחי בנגב. "; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים