ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 07/05/1979

ערעוריהם של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים בדבר אי הכרה בדחיפות הצעותיהם לסדר-היום בנושאים הבאים; פניית חברי הכנסת ביטון וטובי בדבר פגיעה בחסינותו של חבר-הכנסת ביטון; קביעת הוועדה שתדון בהצעה לסדר היום של חבר-הכנסת יעקבי בנושא: "ההערכות הלאומית והממלכתית לקראת הקמת מפעל הפיתוח הביטחוני והאזרחי בנגב"; קביעת מסגרת הדיון להצעת סיעת המערך והסיעה לשינוי ויזמה להביע אי אמון לממשלה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים