ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 04/04/1979

בחירת ממלא מקום ליושב ראש הכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים