ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 03/04/1979

בטול החלטת הוועדה בדבר אי קיום ישיבת הכנסת ביום ד'; קביעת מסגרת הדיון בהודעת ראש הממשלה שתימסר מחר בכנסת, על ביקורו במצרים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים