ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 03/04/1979

אישור הצעות בעניין שאילתות דחופות; ביטול ישיבת הכנסת ביום 04.04.79; הצעת חבר הכנסת ת. אשל לתיקון התקנון, לאפשר לחברי הכנסת ליזום דיון גם בהצעות חוק בכנס מיוחד בפגרה; פניית החשב הכללי בעניין גמלאות לחברי הכנסת ולשאיריהם - הגדלת הריבית על היוון; פניית חה"כ ש. טולידאנו לקיים דיון חוזר בהחלטת הוועדה מיום 28.03.79 בדבר קבלת הערעורים של חברי-הכנסת גאולה כהן וזלמן שובל על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעותיהם לסדר היום; תלונת יו"ר הכנסת נגד חה"כ תאופיק טובי בדבר פגיעה חמורה של הסדר בישיבת ה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים