ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 02/04/1979

תלונת יושב-ראש הכנסת נגד חה"כ תופיק טובי בדבר פגיעה חמורה בסדר בישיבת הכנסת מיום כ"א באדר, התשל"ט -20.03.79 (2) תלונת חה"כ תופיק טובי בדבר הוצאתו מישיבת הכנסת הנ"ל; בקשה לדיון חוזר בעניין הצעות דחופות לסדר היום של חה"כ ג. כהן הבהרה חד משמעית בדבר הוצאת ירושלים מכל דיון על אוטונומיה", ושלחה"כ ז. שובל; החלטה בעניין גמלאות לחברי הכנסת ולשאיריהם; נוהל הטיפול בדו"חות הביקורת הפנימית בכנסת - מעקב אחרי ביצוע המלצות; עבודת הועדות בפגרה; פניית חה"כ א. לין לדון בנושא: ישיבת המליאה לאירוח נשיא ארצות-הברית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים