ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 27/03/1979

תלונת יושב ראש הכנסת נגד חבר-הכנסת טובי בדבר פגיעה חמורה של הסדר בישיבת הכנסת מיום כ"א באדר, התשל"ט -20/03/79; הקדמת הדיון בהצעת חוק מס מקביל (תיקון מס' 4), התשל"ט-1979; ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים בדבר אי-הכרה בדחיפות הצעותיהם לסדר-היום בנושאים הבאים; פניית החשב הכללי בעניין גמלאות לחברי הכנסת; שונות; תלונת חבר הכנסת טובי בדבר הוצאתו מישיבת הכנסת הנ"ל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים