ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 26/03/1979

שחרור מחובת הנחה מוקדמת על שולחן הכנסת את חוק ועדות החקירה (תיקון מס' 2), התשל"ט-1979

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים