ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 26/03/1979

הצעות חה"כ מ. שחל: (1) בדבר הצעות חוק פרטיות - דיון מוקדם (2) בדבר תיקון לתקנון הכנסת - הוספת סעיף 112(ג); הצעת חברת-הכנסת ת. אשל לתיקון התקנון לאפשר לחברי-הכנסת ליזום דיון גם בהצעות חוק בכנס מיוחד בפגרה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים