ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 20/03/1979

בחירת ממלא מקון ליושב-ראש הכנסת בעת העדרו מן הארץ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים