ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 06/03/1979

סדרי הביקור של הנשיא קארטר בכנסת; פניית חה"כ ע. נוף וש. דורון בדבר מכתבו של חה"כ פלאטו שרון אל חברי-הכנסת בצירוף שטר של חמש לירות; פניית חה"כ צ'רלי ביטון בדבר פגיעה בחסינותו ופניית חה"כ תופיק טובי באותו נושא

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים