ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 05/03/1979

אחריות הסיעות לציוד העומד לרשותן מטעם הכנסת; הצעה לתיקון תקנון הכנסת - סעיף 71כ"ב (ד); קביעת הוועדה שתדון בהצעות לסדר היום של חברי-הכנסת א. נמיר, א. רובינשטיין, תופיק טובי וג. האוזנר בנושא: "פגיעות באזרחים ערביים על ידי אנשי המשמר האזרחי"; קביעת הוועדה שתדון בהצעות לסדר היום של חברי הכנסת י. יצחקי, א. נמיר, ש. שטרן-קטן ומ. וילנר בנושא "שנת הילד הבינלאומית"; קביעת מסגרת לדיון על חוק התקציב וחוק תקציב הביניים לשנת הכספים 1979

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים