ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 27/02/1979

השגתו של חבר-הכנסת אבנרי לתיקון המוצע בתקנון הכנסת - סעיף 71כב (ד); ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים בדבר אי-הכרה בדחיפות הצעותיהם לסדר-היום בנושאים הבאים; קביעת הוועדה שתדון בהצעות לסדר-היום של חברי-הכנסת בנושא: "שנת הילד הבינלאומית"; שונות; שילוב הדיון וקביעת מסגרת הדיון בסיכומיה והצעותיה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה לדין וחשבון השנתי מס' 7 של נציב תלונות הציבור ובסיכומיה והצעותיה של הוועדה לדו"ח השנתי מס' 28 של מבקר המדינה (חלק א' וחלק ב')

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים